НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ - ВИКТОРИНА ,,ВАКАНЦИЯ, ЗДРАВЕЙ! ИГРАЙ БЕЗОПАСНО!'' 2015 Г.

по проект на Главна дирекция ,,Национална полиция" - МВР на тема ,,Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност", финансиран по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, проведено в гр. Варна на 29 май 2015 г.