ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ 2016 - 2017

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В    

 НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ   „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА”

ФИНАЛЕН КРЪГ- ПЛОВДИВ

                              Резултати: от 72 до 90 точки

 

 

 


1.      Каролина Калоянова Костадинова – ІV б клас- 80 точки

 

2.      Христина Стоянова Мечева- ІVб клас- 77 точки

 

3.      Хедийе Сунай Чаир- ІVа клас-70 точки

 

4.      Кристофър Бисеров Йорданов- ІVа клас-68 точки

 

5.      Димитър Анатолиев Начев- ІVа клас-66 точки

 

6.      Рая Станиславова Атанасова- ІVа клас-59 точки

 

7.      Деница Димитрова Дочева- Vб клас-80 точки-

                 / на 10 място за страната/

 

8.      Ния Десиславова Милкова- Vб клас-49 точки

 

9.      Деря Шахин Исмаил- VІа клас-59 точки