Новини

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
27.08.2018

ОУ „ПАНАЙОТ  ВОЛОВ“ – гр. ВАРНА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Ръководството  на ОУ „Панайот Волов“ Ви уведомява, че на 05.09.2018г от 17.30 часа ще се проведе родителска среща на ПГ и на I  - IV клас