Новини

Родителска среща за втори - четвърти клас
03.09.2020

  Уважаеми родители,

 родителската среща за учениците от втори, трети и четвърти клас ще се проведе на 09.09.2020 година от 18,00 часа  онлайн в Googe Classroom