Новини

Родителска среща за първи клас
01.09.2020

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че родителската среща на първи клас ще се проведена 03.09.2020 от 17,30 часа,  както следва:

1а клас - актова зала на ОУ ,,Панайот Волов"

1б клас - помещение на ПГ

1в клас - помещение на ПГ