Новини

Прием в първи клас
14.07.2020

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители, родителската среща за първи клас предвидена за 14.07.2020 се отлага.

Родителска среща ще се проведе на 03.09.2020 от 17,30 часа.

Информация за необходимите пособия и материали за първи клас и униформи, ще получите своевременно на сайта на училището.