Новини

СЪОБЩЕНИЕ
04.02.2019

                 Уважаеми родители и ученици,

1. Със заповед № РД-01-30/04.02.2019 г. на директора на РЗИ - Варна, грипната епидемия на територията на област Варна е отменена. На 06.02.2019 г.  - сряда - учебният процес се възстановява, съгласно т.4 от заповед № РД 09-1708/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката за начало на втория учебен срок.

2.  Съгласно заповед РД 06-120 от 29.01.2019 г.  на началника на РУО Варна Ви уведомяваме, че:

2.1. Общинският кръг на интердисциплинарната олимпиада ,,Знам и мога" за ученици от IV клас ще се проведе на 05.02.2019 г. от 10,00 часа в ОУ "Панайот Волов" Варна.

       Участниците трябва да се явят в сградата на училището не по-късно от 09,30 часа и да носят: син химикал, молив, чертожни инструменти и гумичка.

 

2.2. Общинският кръг на националното състезание, музикална игра "Ключът на музиката" ще се проведе на 05.02.2019 г. от 10,00 часа в ОУ "Панайот Волов" Варна.

       Участниците трябва да се явят в сградата на училището не по-късно от 09,30 часа.

 

       С оглед предприемане на мерки за превенция на заболеваемостта, родители на ученици, които ще се включат на 05.02.2019 г. (вторник) в провеждането на олимпиадата "Знам и мога" и музикалната игра "Ключът на музиката", да подсигурят за децата си, освен необходимите материали за работа, още и индивидуални лични предпазни маски за лице и антисептични кърпички.