Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Телефонна линия за подаване на сигнали: 080010112

Eлектронен адрес: obhvat@mon.bg