УЧИМ ЗА ГОРАТА

   Дейности по програмите ,,Екоучилища" и  ,,Учим за гората" - модел за успешно сътрудничество за устойчиво развитие, опазване на околната среда и екологично образование".