ГОДИШНА ETWINNING КОНФЕРЕНЦИЯ РИМ, ИТАЛИЯ 27–29 НОЕМВРИ 2014г.

   

       Ивелина Владимирова Енчева – главен учител  в ОУ ,,Панайот Волов“ град Варна, участва в годишна eTwinning конференция на тема „Разгръщане на образованието – иновации в преподаването и ученето". В нея взеха участие 650 учители от училища в Европа,  представители на Националните звена за координация на eTwinning и Европейската комисия за образование и култура.  България бе представена от 11 учители и трима представители на Националното звено за координация.

      Участието в международния форум е резултат от спечелените Национален и  Европейски знак за качество през 2013 година за проекта ,,Silent Night in Europe''.       Форумът  предоставя  възможност на преподаватели от различни европейски страни да установят контакт помежду си. Изключително полезни и интересни бяха дейностите, осъществени в работни групи по теми, свързани със  съвременните компетенции,  необходими за пълноценното  функциониране на  обществото, споделянето на опит и добри практики в областта на образованието.   

       Участието в Конференцията бе заслужена награда и  удовлетворение от работата  по различни европейски проекти, прекрасна възможност за популяризиране на програма  eTwinning, за привличане на партньори и търсене на нови предизвикателства.

      За представяне на дейностите по проекти eTwinning  и резултатите от участието в Конференцията  бе проведен  вътрешноучилищен квалификационен семинар на тема ,,Пътят до Рим“.  

       През новата учебна година училищният екип разработва проект посветен на Международната година на светлината – 2015.