ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

Уважаеми родители, ученици и учители,

Във връзка с писмо на МОН с вх. N: 0200-1054/30.10.2020 Ви информирам следното:

Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогически персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID - 19.

Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии 0882078085 и тел. 0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 08,30-11,30 часа и 12,30-16,30 часа.


Заповед № РД09-3610/31.12.2020 г. на МОН за обучението на учениците от 5 до 12 клас в периода 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г.