Организация на обучение в електронна среда 2020-2021 година

Уважаеми ученици, родители и учители,

от 04.01.2021 г., понеделник, при спазване на всички противоепидемични мерки, се възстановява присъственото обучение в училище за учениците от I до IV клас и децата от подготвителната група.

За учениците от V до VII клас от 04.01 до 31.01.2021 година обучението продължава да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

 


Допълнителни файлове