ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 https://school.is-vn.bg/ratingSchool/12

Резултатите от второ класиране може да проверите на линка

Информация след трето класиране може да проверите на  линка https://school.is-vn.bg/article/Nw=