ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

 

Eлектронната система за прием: https://school.is-vn.bg/


Уважаеми родители,

в ОУ "Панайот Волов" - гр. Варна има 13 свободни места след записване на деца от трето класиране.


Допълнителни файлове