ПРОЕКТ ,,УЧИМ СРЕД ПРИРОДАТА''

 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА  ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ОТДИХ В ПРИЛЕЖАЩИТЕ УЧИЛИЩНИ ДВОРОВЕ

 Цели:

·        Подобрени  условия на училищната среда  за провеждане на учебни занятия: Изградена   ограда на ,,Зелената класна стая'' и обособяването и  като място за провеждане на учебни и извънкласни занятия.

·        Естетизирано  училищното дворно пространство и озеленени зони в училищния двор

·        Формирано отговорно отношение към училищната материална база у  ученици и общественост

 

Период на изпълнение:

Начална дата: 01.05.2015 г.

Крайна дата:   31.10.2015 г.

 


Допълнителни файлове