ДЕЙНОСТИ

 „Седмица на Бащата” е инициатива в рамките на националната кампания „Да бъдеш Баща“, чиято цел е да привлече общественото внимание към ползите от активното участие на бащите (и важните за детето мъже) в живота на децата за създаване на семейна среда без насилие и за пълноценно развитие на детето. Резултатите от работата на учители и психолози и данни от международни проучвания показват, че децата с грижовни и отдадени на семейството бащи имат по-добра самооценка, по-висока мотивация за учене, по-рядко изпитват стрес и по-рядко проявяват или стават жертви на насилие.   

В ОУ „Панайот Волов“ „Седмица на Бащата” бе отбелязана със следните мероприятия:

1.      Изготвяне на плакат  „Седмица на Бащата” и писмена покана към бащите, желаещи да се включат в „Седмица на бащата“.

2.       „Татко, разкажи“ – татковци гостуваха в час на класа и разказаха за своята професия, за своите бащи и дядовци, за гордостта да бъдат бащи на децата си.

3.      „Татковата длан голяма на плакат сложи и с цветовете на живота украси“ – изработихме заедно плакат във всеки клас.

4.      Прегръдка от децата за най – смелия баща престрашил се да гостува в часа на класа .