Превила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Националният център за безопасен интернет работи за повишаване на дигитално-медийната грамотност на децата и младите хора и защитата им в интернет.

ДАЗД  -  https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

https://www.safenet.bg/bg/

 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf


Допълнителни файлове