ПРОЕКТИ / PROJECTS

   Участие в проекти eTwinning

Какво е eTwinning?


eTwinning е общност на училищата в Европа.
Тя предлага платформа за педагози (учители, главни учители, библиотекари и др.) , които работят в училище в една от европейските страни и са се включили, за да общуват, да си сътрудничат, да развиват общи проекти, и, накратко, да се чувстват и да бъдат част от най-вълнуващата учеща общност в Европа.

Програмата eTwinning представя сътрудничеството на европейски училища чрез използване на Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) като осигурява подкрепа, инструменти и услуги за улеснение на училищата при установяването на кратки или дългосрочни партньорства по всякакви учебни предмети. 

Порталът eTwinning (www.etwinning.net) е основната точка на срещи и работа по програмата. Достъпен на 25 езика, днес Порталът eTwinning има регистрирани над 170 000 индивидуални членове и над 5324 проекта* между две или повече училища от Европа. Порталът осигурява онлайн инструменти за учителите, които им помагат да си намерят партньори, да стартират проект, да споделят идеи, да обменят добри практики и да започнат да съвместна работа веднага, ползвайки разнообразните специализирани инструменти, достъпни на платформата.

Стартирана през 2005 година като основна дейност на Програмата на Европейската комисия еLearning, eTwinning окончателно беше интегрирана към Програмата за учене през целия живот от 2007 година. Нейното Централно звено за координация се ръководи от Европейската Училищна Мрежа, международно звено за сътрудничество на 33 европейски Министерства на образованието, което развива обучение за училища, учители и ученици по цяла Европа. eTwinning се подкрепя на национално ниво от 35 Национални звена за координация.

 

 


Допълнителни файлове